SpareBank 1 Nord-Norge Tromsø Rød TrådKunde: SpareBank 1 Nord-Norge
Kanal: Magasin og web

To ganger i året utgir Spare Bank 1 Nord-Norge et sammendrag av utviklingen og trender innen nordnorsk næringsliv og offentlig forvaltning. ARENA er et temabilag og utgis som vedlegg til Konjunkturbarometeret. Våren 2013 tok ARENA for seg utfordringene og mulighetene inne boligmarkedet i landsdelen.

Rød Tråd har i mange år tatt del i utgivelsene gjennom design, illustrasjon, tekstvask og redaksjonell rådgiving. De siste årene har vi også bistått banken i tilrettelegging av innholdet for web samt publiseringsløsninger.

Du kan lese magasinene på nettet her.