Tre av våre designere er også racere på animasjoner og filmproduksjon. De får det meste til å bevege seg. Når det skal filmes henter vi kompetanse utomhus.